Så går knarkförsäljningen till på Volvo cars

– Jag har både jobbat med folk som är påtända och vet en som säljer. Det är så vanligt att man knappt orkar bry sig, säger en kvinna som jobbar på Volvo Cars.

GP har under granskningen av arbetsmiljön på Volvo Cars varit i kontakt med många anställda. Flera av dem berättar om försäljningen av narkotika i fabriken.


Vi har bland annat pratat med en kvinna som jobbat på Volvo Cars i några år. Hon säger att det som säljs mest är det narkotikaklassade läkemedlet tramadol inne i fabriken. Men hon vet också att en del går ut till sin bil på rasten och tar en joint för att slappna av. Sedan går de tillbaka till bandet och fortsätter.

  • Folk pratar ganska öppet om det. Jag har själv jobbat med folk som tar droger för att orka med jobbet.

Säljer på rasterna

Enligt kvinnan är det andra Volvoarbetare som tjänar lite extra på att sälja inne i fabriken, på till exempel rasterna. Det handlar framför allt om tramadol.

  • Jag vet en som säljer inne i fabriken. Han tjänar ganska bra. En karta tramadol med tio tabletter kostar 200 kronor. Dessutom finansierar han sitt eget missbruk med att sälja.

Vad tänker du om det här?

  • Jag försöker inte att bry mig, utan jobbar bara på. Men jag är väldigt emot droger och jag anser att Volvo måste bli mycket hårdare.

Vid ett tillfälle har kvinnan GP pratat med gått till sin chef då hon misstänkte att en person var påtänd under jobbet.

  • Han betedde sig väldigt konstigt. Han åt inget under sina arbetspass, var stissig och kunde lätt bli aggressiv.

Vad sade din chef när du tog upp det här?

    Han sade bara att vi ska kolla upp det, men sedan kunde han väl inte säga mer hur det gick eftersom det är sekretess. Killen jobbar fortfarande kvar.

De som är påtända tror att de klarar mer än vad de gör.

Det som oroar många som GP pratat med är att en del påverkade kan råka illa ut på grund av bristande omdöme när maskiner hanteras.

  • De som är påtända tror att de klarar mer än vad de gör. Därför är risken stor för skador. Man är inte noggrann.