ARBETSLIVSINSTITUTET 

Projektets premiss: En grupp kreatörer bestående av filmare, musiker, fotograf och poet vill här skildra svensk arbetsmiljö.

Det finns en lång tradition av dokumentation och skildring av arbetsplatser, dess miljöer och människor av dokumentärfilmare. Men det har blivit svårare att som dokumentärfilmare få tillträde till svenska arbetsplatser. Många människors arbetsliv är utan insyn.

Projektet har lånat namn från den nedlagda myndigheten Arbetslivsinstitutet. Ett svenskt nationellt forskningsinstitut och kunskapscentrum för arbetslivsfrågor som bidrog till att Sverige förut var världsledande inom forskning som rör arbetsliv. Namnlånet är inte ett försök att ersätta institutet utan som en symbol för att något som tagit lång tid att bygga upp snabbt kan slås sönder och samlad kompetens gå förlorad.

Utgångspunkten för de konstnärliga verken är dokumentärt material, inlägg på sociala medier, tidigare konstverk om jobb och intervjuer från arbetsplatser som gruppen har skapat utifrån. Att få komma in på arbetsplatser har varit utmanande och en konsekvens har blivit att flera av intervjuerna är anonyma. Chefer verkar rädda för insyn.

Platser och arbetsliv som gestaltas utifrån är BB, bamba, förskola, matbutik, taxi, akutintag, restaurant, bud, vård - och omsorgsyrken. Institutet beskriver sitt arbete som dokumentärt i andra ledet: "Det är en konstnärlig gestaltning av verkligheten, en tolkning av dokumentärt material."

Resultatet är musiklåtar, poesi, foto och film som ni kan ta del av här på projektets hemsida. På första sidan finns också länkar till externa spellistor av musik och film.


 ANDJA ARNEBÄCK NANNA MARJO 

ASTRID ASKBERGER FILMARE

SARA GARIB POET

RASMUS OHLANDER SEBASTIAN SANDBERG

STORMRYTTAREN

KAJSA MAGNARSSON ANNA BODOTTER MUSIKER & KOMPOSITÖRER

ÖRJAN MÖLLER FOTOGRAF

TUSEN FRÅGOR NEMO SPARDING RAP & SING SONG WRITER