HETSEN PÅ GOLVET

"Bilar körs av människor. Därför måste den grundläggande principen bakom allt vi gör på Volvo vara – och förbli – säkerhet." Orden är Gustaf Larssons, en av de som grundade Volvo för drygt 90 år sedan.

Säkerhet har sedan dess löpt som en röd tråd genom biltillverkarens historia och målet är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i en ny Volvo-bil år 2020. På Torslanda vittnar anställda om att prioritet istället är att bandet ska rulla – till i stort sett vilket pris som helst.

28 personer berättar för GP om arbetsmiljön på Volvo Cars i Torslanda. 23 av dem har skador och minst 19 av dem vet inte om de någonsin blir återställda. De vittnar om hur chefer ogärna stoppar bandet och inte heller vill låta anställda gå hem när de skadat sig. Ett skäl uppges vara "gröna korset", ett mått på arbetsmiljön på företaget, där det inte ser bra ut mot cheferna om man istället för grönt får ett rött kors som visar att en olycka skett. Ett annat skäl uppges vara just att bandet alltid ska vara igång. "Folk svimmar men bandet ska rulla", säger en anställd.

ARTIKEL:  Volvo cars förstörde våra liv

ARTIKEL: Så går knarkförsäljningen till på Volvo

ARTIKEL: Förslitningsskador på Volvo linan