HANDLINGAR

Utifrån dokumentärt material har filmare, poet, kompositörer, fotograf och musiker gestaltat och skapat konstnärliga verk. Här kan du ta del av ett urval av olika handlingar som har inspirerat de medverkande konstnärerna.