INTERVJU BARNMORSKA NINA 

Transkribering - barnmorska

00:00 —


Men dom skiljer sig åt liksom så beroende på vart jag har jobbat liksom


G: det låter jätteintressant. Vi kan börja med det att du bara berättar om dina erfarenheter om hur länge du har jobbat och så


Svar: 00:17 — 01:09

Ja men det kör vi på


G: vad heter du?


Svar: Nina heter jag Nina Berglund


G: och du är barnmorska


Svar: Ja jag är barnmorska. Jag blev färdig barnmorska 2019 i januari och då började jag på förlossningen på östra sjukhuset och så var jag där ett halvår och sen gick jag vidare och jobbar på i mödravården här i Göteborg och av lite personliga skäl så kunde jag inte jobba kvar på dom här ställena. Schemamässiga och arbetsmiljömässiga faktorer plus att jag är halvt ensamstående mamma så att jag har valt att vara timvik eller ha ett liksom som anställningsform sen 2020 som barnmorska och som sjuksköterska så så jobbar jag nu

01:09 — 03:13


G: Vad gör en barnmorska?


Svar: en barnmorska jobbar med kvinnan hela kvinnans reproduktiva liv. Vi har hand, vi tar självständigt hand om en graviditet och en förlossning om inget om ingen komplikation tillstöter. Det är väldigt unikt för just barnmorskan i Norden tror jag, eller just Sverige i alla fall, att vi jobbar så självständigt. Att vi alltså en kvinna som är frisk under sin graviditet som har en normal förlossning träffar ingen läkare under hela sin graviditet träffar bara barnmorska. Så det är, det är ett väldigt självständigt arbete. Och som barnmorska jobbar du med kvinnans liksom sexuella och reproduktiva liv allt ifrån när man kanske söker ungdomsmottagningen när man är yngre och behöver preventivmedel eller funderar kring sin sexualitet eller könssjukdomar sen när man kommer upp när man blir äldre att man kanske blir gravid eller har svårt att bli gravid så behöver man hjälp med det. När man är gravid när man har fått barn när man jobbar på förlossning man jobbar på BB man kanske behöver hjälp av en barnmorska för att man har problem med sin amning då kan man söka amningsmottagning så en barnmorska jobbar väldigt vett brett och vitt vitt och brett [skrattar]


G: det var en sån redovisning


Svar: Ja men precis och inte för att glömma abortmottagningen är väldigt väldigt viktig jag tycker att abortfrågan glöms lite ibland när man pratar med barnmorskor för när man säger barnmorska så tänker alla åh graviditet och förlossning vad mysigt och vad härligt men abort är en väldigt väldigt viktig del av att vara barnmorska och jobba med dom frågorna för det är väldigt väldigt viktigt för oss kvinnor att ha det som rättighet och få den vården och det är en väldigt viktig del av att vara barnmorska så jag vill gärna lyfta den specifikt faktiskt.


03:15 — 04:25


G: berätta hur du tänker du då alltså


Svar: att abort är ju en mänsklig rättighet alltså det räknar WHO som en mänsklig rättighet men då finns det ju extremt många länder som inte har det som en mänsklig rättighet. Och abort rätten till abort är ständigt hotad hela tiden det märket vi i Polen till exempel där får man inte göra abort USA pågår det ständigt diskussioner och lagförändringar i olika delstater att vissa kvinnor inte får göra abort så det är en väldigt väldigt viktig rättighet att försv — fortsätta försvara och vi har ju haft abort i Sverige sen -74 tror jag så det är ändå inte så länge sen och det är en väldigt viktig ja vet jag tycker det är en väldigt viktig liksom det är en väldigt viktig kvinnlig och mänsklig rättighet att ha och att den ska vara självklar och den ska vara fri från liksom dömande och den ska vara lätt att nå den ska vara tillgänglig och den ska vara liksom den ska vara bra så det är väldigt viktigt tycker jag


G: tänker du alltså vill du lyfta det för att du tycker det nämns på ett annat sätt i media eller


04:25 —05:10


Svar: nej men jag tycker att man som barnmorska så jobbar man med abort på olika sätt men ibland när man säger att man är barnmorska så kan det ibland glömmas bort alltså att jobba som barnmorska är så v — det är så brett så det kan ibland glömmas bort hur viktig den vården är tycker jag — ja — så den nu har jag själv inte jobbat på abortmottagning eller så jag möter ju kvinnor som har genomgått abort på gynakuten jag jobbar där som barnmorska så jag möter ju kvinnor som på nått sätt har gjort abort eller vill göra abort eller ska göra abort eller genomgå en abort eller ett missfall men jag tycker den delen är väldigt viktig att lyfta för att — den — jag tycker den kan hamna i skymundan ibland den är väldigt viktig


05:11 — 06:39


G: vad — du sa att du jobbat som barnmorska i tre år kan du berätta om dom första minnen som du bär med dig att där gjorde jag skillnad eller —


Svar: ja det var nog när jag var barnmorskestudent och då är man ju så himla liksom mottaglig och asså det är jag ju i min yrkesroll som barnmorska också hela tiden men jag försöker hela tiden reflektera utvärdera eftersom det är ett ständigt lärande att vara barnmorska att varje kvinna jag möter så känner jag hon kan lära mig någonting så det är ju väldigt viktigt för mig att hela tiden ha den liksom typ känsla med mig varje möte med en kvinna men när jag var student så på förlossningen så minns jag att det var en kvinna som jag fick ha hand om lite mer självständigt och efteråt så kom hon efter födseln som kom jag och pratade med henne och då sa hon att ja jag är så glad att du var med och det tillstötte lite komplikationer då under den här förlossningen hennes bebis var tvungen att komma ut med sugklocka och det kan en del kvinnor uppleva som lite mer traumatiskt men då minns jag att hon tackade mig och sa att jag var rädd för att föda men jag upplevde det som något positivt att du var där och att du stöttade mig och jag vill jättegärna ha ett barn till och jag kan jättegärna tänka mig föda vaginalt och hade du inte vart där då hade jag nog inte känt så och det var ju väldigt härligt att få den direkta bekräftelsen


06:40 — 07:53


G: Vad var det du gjorde?


Svar: jag tror att jag visade för henne och hennes partner och det sa hon också till mig att jag fanns där för henne och det är också så här en viktig del av att vara barnmorska att det finns många mediciner man måste göra mycket medicinska avvägningar och man måste liksom blöder en kvinna måste man liksom hjälpa till att stoppa det eller blir ett barn dåligt alltså det fokuseras ibland väldigt mycket på akuta situationer att lösa dom men att vara barnmorska handlar väldigt mycket om att finnas där och också visa för kvinnan att jag finns för dig och jag stöttar dig och jag ser dig och oavsett vad som händer i det här rummet och det tycker jag är väldigt viktigt det är en väldigt viktig del av att vara barnmorska att visa att jag står kvar här med dig och jag går inte jag lämnar dig inte eller liksom man kan ju vara närvarande men onärvarande mentalt liksom så jag tror jag fick känslan av att det jag gjorde var att jag trodde på henne och fanns där för hennes partner och hela tiden typ tittade på henne frågade henne hur mår du hur känns det liksom hela tiden läste av henne jag tror att det var det


07:53 — 09:23


G: hur går — var det första mötet med henne eller hade ni träffats innan?


Svar: nej tyvärr hade vi inte träffats innan vi barnmorskor försöker ju kämpa för att vi ska få en vårdform som man har i Stockholm som heter min barnmorska där man följer kvinna under graviditeten och senare kanske är med på hennes förlossning och att man är ett litet team av kanske tre eller fyra barnmorskor som har träffat kvinnan och sen när hon föder så kan vi som vårdar henne veta vem hon är och kvinnan vet vem som kommer vara med på hennes förlossning men den vårdformen finns inte i Göteborg än [stakar sig på orden] alltså det har precis gått igenom en motion att vi ska börja ha den vårdformen här i Göteborg men det är ett väldigt f— det är ett väldigt det har visat sig genom forskning att det är ett väldigt effektivt sätt att jobba på alltså både alltså effektivt det låter så himla så här så ekonomiska termer typ men men det har visat sig att det ger ett väldigt bra medicinskt utfall och en väldigt så här nöjd hög nöjdhet bland kvinnorna som får den här vårdformen men nej den här kvinnan hade jag inte träffat innan det var första gången jag träffade henne under hennes förlossning men det hade varit väldigt roligt att få jobba på ett sätt där man lär känna varandra och vet mer om kvinnan och både för mig i min yrkesroll för på det sättet så lär man sig väldigt mycket också och en trygghet för kvinnan


09:24 — 11:45


G: du berättade att ni inte har det här — vad gör ni här då


Svar: ja här i göteborg så jobbar man ju så att när man är gravid som barnmorska eller när man är gravid som kvinna så går man till sin barnmorskemottagning så följs man enligt ett specifikt vårdprogram under alltså basprogram under sin förlossning eller under sin graviditet och sen när man ska föda så går man till östra sjukhuset och föder eller på något annat sjukhus runt om i regionen och då får du ju träffa helt okända människor som du aldrig har träffat innan när du föder så så är det uppdelat liksom eller ja behöver man söka en ungdomsmottagning så träffar du en barnmorska där och ja det är liksom ingen sammanhållen vårdkedja på det sättet


G: varför har det sett ut så eller


Svar: jag tror att det kanske har sett ut så för att det har inte funnits kreativa krafter bakom att ändra den organisations formen vården i Sverige är väldigt liksom fokus alltså den är ju väldigt upp — alltså vårdens liksom historia är ju väldigt uppdelad i att har du problem med njurarna är du på njurmedicin har du problem med dina lungor är du på lungmedicin alltså allt är väldig uppdelat i områden specialiter och det har liksom följt med det här medicinska paradigmet har följt med kvinnosjukvården också så så den har väldigt tidigt varit uppdelad och det är först på senare år som man börjar diskutera andra organisations former och det skulle vara absolut genomförbart att göra det rent organisatoriskt liksom med barnmorskor som vill jobba så det är faktiskt en kvinna som heter Malin Hansson som har forskat på barnmorskans arbetsmiljö och kommit fram till att den är väldigt dålig och att det finns väldigt många barnmorskor som kan tänka sig att jobba på ett annat sätt där man följer kvinnan så vi barnmorskor vill jobba så det handlar bara om att politiker och chefer och liksom man måste man måste starta den här organisations formen det måste finnas en vilja bakom att göra det och det är tyvärr verkar det inte riktigt finnas i Göteborg jag hoppas att den kommer komma


11:46 — 13:55


G: kan du berätta lite alltså så här när man hör om barnmorskeuppropet vad handlar det om


Svar: det handlar om att vi barnmorskor inte får jobba under de arbetsvillkoren som vi vet är de bästa för kvinnan alltså om vi får till exempel det har ju liksom funnits forskning sen 70-talet om att det blir bättre psykosocial och medicinska utfall för mamma och barn om kvinnan får ha ett kontinuerligt stöd av en barnmorska under sin förlossning till exempel så det finns ju extremt mycket forskning som stödjer att du ska få en kontinuitet under din graviditet att du ska få en kontinuitet av en barnmorska som stöttar dig under din förlossning men det är man ändrar inte det liksom alltså så som jag ser det utifrån att jag är feminist så tycker jag faktiskt att det är ett kvinnoförakt att man inte prioriterar kvinnor och kvinnors hälsa och kvinnors vård högre för forskningen har vi det handlar bara om en vilja att förändra i nuläget och det gör man inte utan vården blir bara hela tiden sämre och sämre och sämre och barnmorskor slutar för att dom inte — dom blir utbrända eller kan inte ha ett liv vid sidan av man måste liksom hänge sig helt åt sitt jobbar du på en förlossning till ex — på en förlossningsavdelning alltså Östa sjukhuset är ju Nordens största förlossningsavdelning med 10 000 födslar per år det är extremt vårdkrävande och extremt lite personal och det beror ju på att folk inte trivs inte mår bra inte har scheman som stämmer som inte är följsamma efter att liksom att man är separerad eller en del kan inte jobba natt men tvingas jobba natt ändå så att man det blir liksom bara sämre hela tiden och det är väldigt sorgligt så att jag tolkar det som att det är ett kvinnoförakt att man inte ändrar det faktiskt


13:56 — 18:29


G: för någon som inte har insyn då som jag när du säger att man ska ha kontinuitet hur är det att komma in på en förlossning vad händer vad är kontinuiteten liksom


Svar: ja alltså det som händer är att det som det som forskningen då visar är det bästa utfallet då som vi barnmorskor vill jobba det är att jag kanske går in på en förlossningsavdelning och påbörjar mitt pass och så säger sektionsledaren som är den som har översikt över avdelningen och vet vilka som är på förlossningsavdelning säger så Nina nu ska du ha hand om en kvinna här du får Lovisa hon är född 89 och hon väntar sitt andra barn du kan gå och läsa på och så har du hand om bara henne och typ säg till mig om det är någonting om du behöver hjälp och så går jag till journalen och läser på om henne så går jag in på rummet och hälsar partnern och hon liksom ja eller välkommen men liksom att man går in och presenterar sig och skapar kontakt och sen så läser jag av henne hur hon vart hon är i sitt värkarbete och vilket typ av stöd hon behöver och lägger upp en inre plan tillsammans med kvinnan och partnern hur dom vill ha sin förlossning och kanske har ett förlossningsbrev hon kanske vill bada eller hon kanske redan ligger i badet hon kanske vill ha lustgas kanske inte vill ha lustgas kanske bara vill prata lite kanske inte vill prata kanske vill att jag bara masserar henne lite eller att jag en del vill bara att man sitter och är närvaro i ett rum dom vill en del kvinnor vill inte att man tar i dom eller att man pratar med dom dom vill sköta sitt värkarbete själv men dom vill att man är i närheten eller i rummet som en tyst mus liksom och det är det som det är där den här bilden om att en barnmorska sitter och stickar någonstans i rummet finns att du liksom sitter inte och stirrar på kvinnan eller liksom objektifierar henne utan du är där du hör hur hon låter du ser hur hon rör sig hon kan direkt säga om det är något eller om hon behöver någonting men säger hon ingenting då är jag bara där liksom och ändrar sig någonting för henne att hon behöver att jag är mer närvarande mer aktiv då kommer jag märka det och hon kan förhoppningsvis uttrycka det och det är så vi barnmorskor vill jobba sen så är det klart att om en kvinna vill vara ifred och bara vara med sin partner och sköta sina värkar då kommer ju inte jag sitta där och liksom tränga mig på men möjligheten ska alltid finnas att jag är ledig för dig jag finns för dig och märker jag att jag vill vara själv ja men då kan jag dra mig undan och så kan man göra något annat med den tiden såsom nuläget är nu så går du in på förlossningsavdelning kanske har hand om tre kvinnor samtidigt och det kan vara förstföderska som är öppen fyra centimeter och så har du en omföderska som är öppen tio och sen så helt plötsligt så kräver omföderskan att ja hon kanske är på väg att föda så du blir upptagen där så den förstföderskan som du kanske har skapat kontakt med också tar hand om kanske behöver smärt alltså kanske behöver ett kontinuerligt stöd eller hon kanske behöver smärtlindring eller ja något annat typ av barnmorskestöd och då kan du inte finnas där för henne eller alternativt en tredje kvinna du har hand om som kanske precis har fött så som kanske behöver hjälp med att man hjälper till med amning eller att man syr underlivet eller så så då kanske dom här tre kvinnorna har träffat mig och sen så blir jag upptagen med hon som föder och så får dom träffa ännu en barnmorska och sen så kanske jag kommer tillbaka och det blir liksom ett väldigt lappande det blir väldigt hattigt det blir ingen kontinuitet dom märker att vi är stressade dom märker att vi måste gå dom vet inte vem som är med när dom föder en del kvinnor har beskrivit att dom blir lämnade ensamma på rummet trots att dom behöver någon där så att det som händer är att man märker att det finns ett behov och jag kan inte tillfredsställa det och man känner sig otillräcklig och så mår man ju dåligt av det att veta hur det ska vara och att man inte kan få jobba så som det ska vara för forskningen dom positiva fördelarna med att ha kontinuitet av en barnmorska under din förlossning den finns sen länge men man man man inför inte det och det är väldigt märkligt väldigt väldigt märkligt tycker jag


18:30 — 21:53


G: hur vet du vart dom är i sin fas och när dom behöver hjälp alltså hur får du informationen


Svar: ja det är därför det är asså det är därför det alltid är positivt med den där nya vårdformen som förhoppningsvis kommer till Göteborg att man kan få lära känna kvinnan redan under graviditeten och hon kan berätta liksom vilket typ av stöd hon vill ha eller berätta lite om sin graviditet och sitt liv och man lär känna varandra och sen så när förlossningen väl kommer så har man en helt annan överblick över vilken typ av stöd kvinnan vill ha men det men det såsom jag som barnmorska kan utläsa vart kvinnan är i sitt värkarbete det är genom att vara närvarande och höra hur låter hon hur långa är värkarna hur rör hon sig hur kommunicerar hon med mig så att den man kan alltid undersöka vaginalt och se öppningsgrad och känna öppningsgrad men den viktigaste informationen tycker jag det är när man verkligen kan få observera kvinnan och vara närvarande med henne det lär jag mig mest på och då behöver man egentligen inte undersöka varannan timme som man då enligt liksom medicinska riktlinjer ska och en del kvinnor kan ju tycka att det är obehagligt att bli undersökt så tätt en del tycker att det gör ont en del kan känna en del kanske har varit med om övergrepp eller tycker att det är en utsatt position och man kanske har kommit in i någon sorts flow och så helt plötsligt så ska du upp ur sängen och så ska nån undersöka dig och så blir du störd i ditt liksom arbete att öppna dig och en del kvinnor kan bli väldigt störda av det men är du som barnmorska närvarande med kvinnan och hör hur hon låter och ser hur hon rör sig och kan göra din liksom barnmorskebedömning kring detta så behöver man inte vara där och känna med fingrarna varannan timma utan man kan gissa sig till hennes öppningsgrad bara genom att liksom vara närvarande med kvinnan och det är ju det som är att vara liksom det är barnmorskeri egentligen att hela tiden undersöka vaginalt eller liksom gå på dom här hårda värdena det är det är det är en del av att vara barnmorska men den här liksom sammanfattande eller den här lite mer översiktsbedömningen där du tar in olika aspekter av kvinnan du använder alla dina sinnen din hörsel din syn man kanske misstänker att vattnet har gått och det kan man känna på lukt fostervatten luktar väldigt specifikt liksom en del kvinnor kan vara osäkra om har mitt vatten gått eller inte och det kan man avläsa bara genom att eller bara genom att lukta på fostervatten till exempel så att det finns många olika verktyg man kan använda som barnmorska genom att använda sig av sin egen kropp och sina sinnen och får man inte möjlighet som barnmorska att göra det till att hela tiden springa mellan olika kvinnor och olika situationer och liksom bara göra dessa punktinsatser det där tappar man barnmorskeriet där bara blir man mer som en medicinsk liksom en medicinsk barnmorska liksom det finns ett uttryck som heter obstetric nurse som man ibland använder för att beskriva hur en liksom barnmorska bara liksom går från rum till rum och gör punktinsatser och där du inte riktigt får utöva din yrkeskunskap egentligen


21:53 — 23:50


G: gud vad jag lär mig saker. Jag trodde att det här med fostervatten att man blir blöt och då förstod man är det inte så


Svar: jo men så kan det vara alltså fostersäcken består av två hinnor och ibland så kan en hinna gå alltså spräckas och då kan ibland bli lite vatten som rinner men så kan man vara osäker var det vattnet eller liksom har är det nått på g är det en flytning så där liksom och ibland så kan huvudet vara väldigt väl nedkilat i bäckenet och då kan vattnet gå och det kan sippra lite men sen så sätter sig huvudet som en ja men som en vinkork för öppning och då sipprar det typ till exempel när kvinnan vickar på höfterna eller så där så det finns olika sätt att kanske ta reda på det


G: vad händer— vad är grejen med att fostervattnet går. Vad händer, betyder det att barnet måste komma ut då


Svar: ja alltså ibland så kan ju man ser ju ibland på så här filmer att ja nu går vattnet ja nu är det dags att åka in till förlossningen så där men det finns ju en del kvinnor som har ett helt öppningsskede och föder sin bebis med intakta hinnor alltså att bebisen föds i sin fostersäck det är ju ganska ovanligt men det händer men när vattnet går ibland så går vattnet utan att värkarna kommer igång och då måste man efter jag tror det är två eller tre dygn sätta igång förlossning för att det blir en risk för infektioner när vattnet har gått sådär men det vanligaste är ju att nån gång under förlossningens gång att vattnet går på något sätt men om det sker innan värkarna kommit eller under öppningsfasen eller precis i slutet det är väldigt olika så det kan skilja sig men det är ju så klart ett tydligt tecken på att någonting det här barnet ska ut i alla fall så det är point of no return när vattnet går det är det


23:50 — 25:43


G: men är det så här två dygn fram till två dygn


Svar: jag tror det det är lite olika från landsting till landsting men jag tror att om vattnet går och du inte får värkar så måste du sättas igång inom två eller tre dygn så då då måste bebisen ut inom en viss tidsaspekt


G: hur många barn har du förlöst


Svar: oj jag räknade i början men man måste ju ha bistått femtio kvinnor när man blir färdig barnmorska så du måste ha liksom hjälpt femtio kvinnor som har fött och ha vårdat femtio stycken gud vad sjukt att jag inte kommer ihåg det att jag tror det är fem [tänker] totalt hundra [tänker] förlust femtio och vårdat femtio [skrattar]


G: vad är skillnaden


Svar: nej alltså det här är också en väldigt konstig grej för att som barnmorskestudent så måste du ha förlöst ett visst antal kvinnor alltså varit med precis när bebisen kommer och det måste vara femtio och det måste du göra inom en tidsaspekt på några veckor men egentligen så kan jag som barnmorska lära mig mycket mer genom att vårda en kvinna så låt säga att jag går på mitt pass så kanske en kvinna är öppen några centimeter och sen när jag går av så har hon inte fött utan då kanske hon är öppen tio men då kan ju jag känna att jag lärt mig väldigt mycket under dom här timmarna av att följa den här kvinnan och se det här förloppet medans jag kan inte räkna det som en förlossning eftersom barnet inte har kommit ut och ibland har jag varit med när en bebis bara har kommit ut och man inte gjort annat än att bara liksom ja hjälpt till när bebisen har kommit och lagt upp den på mammas bröst och då alltså det är väldigt härligt att få göra det men man kan ibland lära sig mer på att följa en kvinna under ett helt värkarbete än att bara ta emot en bebis


25:44—29:45


G: har du alltid vetat att du ska bli barnmorska eller


Svar: nej jag visste inte alls vad jag ville bli jag jobbade som vårdbiträde i flera år och sen läste jag till sjuksköterska och det var väl nån gång under min sjuksköterskeutbildning som jag tänkte att jag kanske ville bli barnmorska och sen när jag väl kom på att jag ville det och började läsa då kändes det ett hundra procent rätt men absolut inte alltid vetat det nej


G: hade du själv barn då


Svar: nej jag blev gravid under min utbildning och fick barn emellan min utbildning så jag hade min son var två när jag blev färdig barnmorska


G: visste du hur barn — hur liksom mödravården såg ut då


Svar: ja det visste jag


G: innan du började som barnmorska alltså


Svar: nej inte jo men nej inte exakt hur den såg ut nej inte innan jag började läsa barnmorska jag visste ju att det fanns mödravård och att man gick till mödravården när man var gravid det visste jag


G: alltså om du tänker där hur du trodde det skulle vara och hur det var


Svar: jag visste ju att det var pressat att vara barnmorska men jag trodde inte det var så att det skulle vara så liksom pressat som det faktiskt var när jag blev färdig barnmorska just när jag var på förlossningen jag upplevde det som väldigt [tänker] ja det var väldigt krävande väldigt väldigt roligt men väldigt krävande ja men fantastiskt


G: vad är det som är fantastiskt


Svar: nej men det är så himla fint att få komma någon nära på det sättet att alltså man är väldigt öppen och skör som kvinna alltså man är både stark och skör på samma gång när man är gravid och föder och det är väldigt vackert och häftigt och liksom en sån här kick att få bli inbjuden i det rummet på nått sätt för det är liksom för det är så speciellt att föda barn och det är så många liksom lager av känslor man går igenom under förlossning och det kan ju vara väldigt många olika känslor som kan uppstå för en kvinna och ingen förlossning är den andra lik och det är väldigt väldigt häftigt och vara med på det och kanske liksom hjälpa till eller eller få liksom ja men få att bara få vara med i det fantastiska som det är att ett barn föds ja det är jättehäftigt jag kan inte jämföra det med nått annat [paus] det är väldigt roligt att få följa också kvinnan alltså både under graviditet och liksom hela kvinnans reproduktiva liv liksom allt ifrån alltså när jag jobba på barnmorskemottagning så har det ju kommit in kvinnor som kanske vill förnya sitt p-piller recept bara och så har dom massa frågor jag har svamp eller jag har problem med mitt sexliv eller alltså man som barnmorska får du komma en kvinna väldigt nära i hennes liv och hennes tankar och hennes funderingar och liksom jag är ju kvinna själv jag vet ju själv hur det är att liksom skydda mig mot graviditet eller vilja ha barn eller ha fått barn eller alltså jag kan ju relatera till det som en kvinna liksom i den här världen sådär och vad man möter som kvinna och jag tycker det är väldigt roligt att få att få liksom ja men att få jobba med kvinnohälsa är väldigt spännande och det behövs mycket insatser där tycker jag det är ett område som behöver mycket resurser och som behöver förbättras väldigt mycket tycker jag också


G: när du är på förlossningsmottagningen låt oss säga att du är på östa eller någon annanstans och du går in på ditt pass du vet aldrig hur det ska se ut liksom


Svar: nej det är ju väldigt kul att man inte vet liksom att allt kan hända


29:46 — 31:23


G: hur gör man hur förbereder man sig för det


Svar: ja hur förbereder man sig på det [skrattar] jag vet inte försöker äta bra och sova bra ja det är därför det är så viktigt med bra arbetsvillkor som barnmorska för att man har det stora ansvaret liksom över liv och död och att sy en bristning på rätt sätt och kunna ha tålamod att hjälpa till liksom på det sättet som man ska hjälpa till så det är ju väldigt viktigt med återhämtning och att få känna att man orkar med sitt liv liksom för så som läget är nu är det ju många som jobbar på förlossningen under dom här odrägliga arbetsvillkoren och gör sitt bästa på jobbet men har ingen energi när dom kommer hem istället så så det hade ju varit fantastiskt att få jobba med det här fantastiska magiska med att vara barnmorska och kunna gå av mitt pass och känna åh vilken härlig dag eller åh det är inte som att alla dagar är fantastiska men att ja men det här var en bra dag jag gjorde mitt bästa jag hann med det som jag skulle hinna med och nu kan jag gå hem och leva mitt liv och inte liksom ha ont i magen eller ha skippat min lunch eller måste ta en huvudvärkstablett utan bara ja jag har fått min rast och nu kan jag gå hem och liksom fortsätta mitt liv och så kan jag gå till jobbet imorgon och känna att jag kommer kunna klara av det passet också det hade ju vart helt fantastiskt att ha fått jobba så jag vet att det är många andra barnmorskor som också känner så kunna kombinera arbete med liv med sitt liv liksom


31:24 — 33:54


G: förlåt men det låter liksom helt absurt att du inte kan det


Svar: nej och det har vart så länge också jag vet att jag jobbade som undersköterska på förlossningen 2012 när jag läste till sjuksköterska och då redan 2012 och det är ju hur många år sen är det det är ju tio år sen då var det jättemycket skriverier i tidningarna om att det var barnmorskebrist och den här sommarn kommer bli den värsta nånsin och folk kanske inte får semester och det är inbeodringar och folk vet inte när dom kan gå hem så det är liksom det är bara som en sån film som bara rullar om och om igen liksom


G: vad är det som har gjort att du tror på den här förändringen nu


Svar: den här nya vårdformen alltså det känns ju hoppfullt ändå att göteborg har sagt ja till att införa vårdformen det som gör mig skeptisk är att jag vet att det finns en ledning på östra som inte stöder den typ av vårdform så jag tror att det kommer ta lång tid innan den införs i göteborg men jag det är klart hoppet är det sista som lämnar en så att jag hoppas att det blir bättre


G: varför stöder man inte vårdformen?


Svar: för att det finns många chefer som inte lyssnar på barnmorskors önskemål och våran kompetens det barnmorskor tillfrågas oftast inte när man tar beslut kring barnmorskor utan man man lyssnar inte riktigt på oss barnmorskor utan man kanske pratar med en vårdavdelningschef som i botten är gynekolog eller läkare eller liksom nån annan i en sjukhusledning som egentligen kanske inte har någon vårderfarenhet alls så att beslut tas liksom kring barnmorskor och kvinnohälsa där barnmorskor inte ens får vara med och ta beslut alltså vara med och ha makt att påverka besluten så vi barnmorskor sitter oftast inte på maktpositioner som rör kvinnohälsa utan det är andra typer av professioner som tar beslut om kvinnohälsa och det är där problemet ligger egentligen att man inte lyssnar på det som vi kan bäst det vi barnmorskor kan bäst är ju hur vi vårdar kvinnor och vi har forskningen i ryggen men vi måste också få bli tilltalade kring beslut som rör barnmorskors arbetssituation och kvinnors vård men vi blir inte riktigt tillfrågade vi får inte riktigt vara med i besluten så det är där proppen sitter


33:55 — 35:15


G: får jag fråga dig har du får du berätta om det här med död och så har du varit med om nånting tungt som du skulle vilja dela och som du


Svar: som barnmorska?


G: ja nått som du känner att men vi kanske hade kunnat göra annorlunda där


Svar: jag jobbade ett halvår på förlossningen och jag har inte jobbat tillräckligt länge för att vara med när ett barn har dött eller blivit dåligt på det sättet så att jag har inte hunnit få den erfarenheten men jag vet att många barnmorskor har den erfarenheten och det var också en av orsakerna till att jag slutade för jag kände att fortsätter jag i den här dåliga arbetsmiljön med den här stressen så kommer jag vara med om när ett barn blir dåligt eller där nånting kunnat gå annorlunda och jag orkar inte bära det i mitt liv just nu för då går jag sönder [paus] så det och det är liksom som en verklighet som man måste tänka på som barnmorska att det kommer komma en dag där jag kanske inte är tillräckligt uppmärksam eller nånting kan ske och där man kan gå tillbaka i händelseförloppet vad kunde gjorts annorlunda eller kunde jag gjort något annorlunda så där så [ett larm ljuder i audion] det är en verklighet man måste förhålla sig till men jag har inte jag har inte hunnit få den erfarenheten


35:16 — 35:58 Dom pratar om larmet


35:59 — 41:12


Svar: nej men om jag hade varit med om nån jobbig händelse nej inte så inte på förlossningen nej


G: jag tänkte säga vad skönt


Svar: mm jätteskönt för jag jag jobbade på förlossningen när jag var ju nyfärdig barnmorska och min son var två och jag själv kände jag jobbade natt också och jag hade det ganska tufft privat så att jag är väldigt glad att inte nånting under just den tiden för jag vet inte om jag hade orkat klara av det om jag hade vart stark nog jag kanske är jag kanske är rädd att jag hade slutat som barnmorska alltså det är faktiskt en del barnmorskor som gör det när det händer nånting det sätter så djupa spår hos en människa att känna att jag kanske var delaktig i ett barns död eller en kvinnas skada det liksom sätter sig så djupt så att det är faktiskt tyvärr många barnmorskor som väljer att göra nåt helt annat eller gå tillbaka och vara sjuksköterska eller ja helt skola om sig tyvärr så det är en väldigt det är det som gör att många barnmorskor slutar på förlossningen för att man vill inte vara delaktig i man vill inte vara en del i alltså man vill inte vara en förövare för man ser vad som går fel man ser personalbristen man ser liksom här finns det risk för att det kan bli en vårdskada eller här finns det en risk för att ett barn kan fara illa och vi larmar barnmorskor och vi säger ifrån men ingen lyssnar på oss och då blir det tillslut en uppgivenhet att ingen lyssnar jag vill inte vara del av dom här misstagen som kommer begås i den här arbetsmiljön så att jag lämnar liksom och vad händer då det blir ännu mindre resurser till förlossningsvården och risken för vårdskada blir ännu större och dom som jobbar kvar får det ännu jobbigare så att det är väl det är ett akut problem att man inte lyssnar på barnmorskor och ser till att vi får en bra arbetsmiljö för det är kvinnor som jobbar alltså vi är ju kvinnor som är barnmorskor det finns ett par hundra män i Sverige som är barnmorskor så det här är i allra högsta grad en kvinnofråga det är kvinnor som vårdar kvinnor och att få en bra förlossning kan vara liksom läkande för en kvinna för livet så man förstår inte riktigt hur viktigt det är att få en bra upplevelse inte bara liksom man ska vara glad att vi i Sverige har en låg mödradödlighet och det är du ska som kvinna vara tacksam att du överlevde din gra — din förlossning och att ditt barn mår bra men att det finns så mycket mer i det och det är väldigt viktigt att få en bra upplevelse för att det minskar risken för liksom förlossningsdepression det ökar risk — alltså det ökar din möjlighet att orka ta hand om ditt barn ordentligt att må bra psykiskt efter din förlossning att du kanske orkar amma för det kan vara väldigt påfrestande att amma det kan ju liksom göra att bindningen till ditt barn blir bra liksom för resten av livet och det finns till och med kvinnor som vart utsatta för tidigare traumatiska upplevelser som har beskrivit att i och med att jag fick en bra förlossningsupplevelse så känner jag att jag har läkt från dom här fruktansvärda upplevelserna jag vart med om det kan det behöver inte bara vara sexuella övergrepp det kan vara andra hemska upplevelser man varit med om i sitt liv men där du känner att du får en styrka av att jag klarade min förlossning och jag gjorde det och jag känner mig stark och jag fick stöd och en del kvinnor det det det kan vara liksom ett läkande för livet alltså så att om man vänder på här med mödradödlighet så kan man också vända det till att vi i Sverige borde ha en högre vi borde sätta ribban lite högre än att mor och barn överlevde för vi har ju vi är ett välfärdssamhälle och kräver alltså jag menar du går ju inte och gör en knäoperation och är glad för att du överlevde när du går därifrån du är glad för att du kanske fått en knäprotes och nu kan använda ditt knä liksom man kan ju inte gå in i varje vårdsituation och tänka att jag är glad att jag överlevde och jag fattar inte varför man gör det med en förlossning att man tänker så det finns nån sorts tacksamhetsskuld hela tiden som kvinna att du ska vara tacksam att du överlevde att du ska vara tacksam att ditt barn är friskt liksom gnäll inte över att du inte fick något stöd eller att du inte fick en smärtlindring i tid eller att barnmorskan inte var där det är tufft att vara kvinna och jag tycker att det måste det synsättet på kvinnan måste vi ändra det är liksom det är där kvinnoföraktet kommer in tycker jag att man ska vara så jävla tacksam hela jävla tiden vi ska få det som vi har rätt till och det är ett stöd under vår förlossning stöd under vår graviditet och stöd under amning vi ska få stöd under hela vårt reproduktiva liv och det vill vi barnmorskor ge och om vi bara får möjligheten att göra det och folk lyssnar på hur vi vill lägga upp det så hade det kunnat bli jättebra det är en liksom folkhälsovinst för på i många lager detta så så det går att göra mycket där


41:13 — 43:00


G: vad hade behövts för att du skulle gå tillbaka till förlossningsvård


Svar: att jag får ha en kvinna i taget så som forskningen visar att det är så vi ska jobba och att jag får komma till en förlossningsavdelning och känna att jag har hand om en kvinna på mitt pass och har jag utrymme att ja den här kvinnan som jag har hand om hon kanske precis har kommit in i ett skede i sin öppningsfas där det är lite lugnare så har jag utrymme att kanske göra andra grejer under den tiden kanske hjälpa en kollega med att sy eller läsa på eller på något sätt använda tiden till något annat än att bara springa mellan två rum och ha hela tiden möjlighet att behöver den här kvinnan mig så går jag dit och stödjer henne för att även om du är öppen tre centimeter och det är långt kvar av din förlossning så kan man behöva jättemycket stöd i början av en förlossning det är inte bara i slutet du behöver stöd en del kvinnor kan tycka början av förlossningen var fruktansvärd medan slutet var jättebra och tvärtom så det är väldigt olika hur man upplever det och en del kvinnor mår illa kräks kan inte behålla mat behöver supermycket stöd i början av ett öppningsskede så att det gäller att känna in för varje kvinna vad behöver hon och ingen andra ingen kvinna är den andra lik så det gäller att vara följsam i det hela tiden och det kan ändra sig snabbt en kvinna kan ju helt plötsligt säga att jag behöver inte att du är här inne jag kan vara själv ett tag och sen så en timma senare så har det ändrat sig för att värkarna kommer tätare eller hon har mer ont och då kan jag hela tiden känna att jag kan vara där för henne jag är liksom jag finns standby för henne hela tiden det hade gjort att jag gick tillbaka


43:01 — 48:54


G: det är så bra att du berättar det här om hur mycket olika saker ni gör som barnmorska för man tänker eller jag tror att allmänheten tänker ja men barnmorska man föder barn. När du är på gynakuten vad är det för saker du får se där


Svar: men där möter jag ju kvinnor som har någon form av underlivsbesvär eller buksmärta eller kanske genomgår ett missfall eller en abort så det det är väldigt olika men där är det ja men där möter jag kvinnor som kanske är orolig för att man kanske är gravid och orolig för att man precis har fått ett missfall eller man genomgår en abort och blöder väldigt mycket och är orolig för det och söker för det eller kvinna som kanske har buksmärta och undrar vad är detta varför har jag så ont i min buk har jag en cysta eller ja så det är mer liksom gynakuten är ju mer inriktad på sjukd— alltså något som har gått fel liksom men samtidigt kan jag känna som barnmorska att där jobbar man ju väldigt mycket i team och undersköterskor och läkare och försöker hjälpa kvinnan här och nu men jag brukar alltid tänka på det som barnmorska att när jag möter kvinnan att försöka typ dela med mig av min barnmorskekunskap på något sätt jag kanske möter en kvinna som precis genomgått ett missfall och hon behöver hjälp med det på nått sätt men sen kanske jag frågar lite ja vill du bli gravid igen och så kanske hon har lite frågor när kan vi börja försöka och när är det lämpligt och hur ska jag tänka kring blödning och hur ska jag tänka när jag kommer hem och där kan jag som barnmorska försöka guida henne i att hur det här missfallet kan liksom vilka värktabletter hon ska ta liksom en del försöker pressa sig till jobbet att liksom nej men försök vara sjukskriven ta hand om dig själv har du barn be din man ta hand om barnen och liksom se till att du blir uppassad och diskutera lite om när det är lämpligt att börja försöka igen och liksom så där känner jag att jag som barnmorska kan ge lite mer liksom råd i livet runt omkring en kvinna liksom det är inte bara har du problem med blödning du ska träffa doktorn hej då utan försöka alltid tänka liksom vad för typ av liv lever hon hur funkar hon vad har hon för tankar framöver en del kvinnor kan ju gå med tankar att det är nått fel på mig och varför får jag ett missfall och liksom jag kanske har problem med att bli gravid igen och då kan jag som barnmorska säga att det är väldigt vanligt med missfall och det betyder inte att det är något fel på din kropp och det här händer ofta och där kan jag försöka normalisera liksom så jag försöker alltid tänka att jag försöker alltid ge något råd liksom på vägen liksom in i nästa fas för kvinnan så


G: och när du jämför det arbetet och så gå till jobbet då vet du lite mer men jag kommer jobba med dom här arbetspassen jag kommer ha mina raster


Svar: ja men på gynakuten har jag en väldigt bra arbetssituation tycker jag sen kan det vara mycket att göra där i perioder och man kanske måste skippa sin lunch för att det händer nått akutfall och det är extremt mycket patienter men allt som oftast så tycker jag att jag hinner liksom ta min lunchrast och känna att jag har ett bra kollegialt sammanhang så


G: och att du har ett liv utanför


Svar: ja mm det är jätteviktigt


G: är det nånting som du tänker att jag inte har ställt fråga kring eller som du bara det här skulle jag vilja berätta


Svar: [tänker] nej jag skulle vilja jag har en dröm om att kvinnor skulle få lite mer kunskap om sin kropp det vill jag gärna framföra att vi lever i ett samhälle där kvinnor inte riktigt får lära sig hur dom fungerar med sin menscykel eller när dom är fertila eller hur man kan läsa av sin fertilitet utifrån sitt slidsekret det finns många nycklar som man som kvinna kan lära sig om sin kropp och det hade jag önskar säga att jag hade gärna velat se nån form av sexualundervisning där man börjar tidigt där man har en klass eller kurs som heter kvinnohälsa och för all del en kurs som heter liksom mänshälsa också där män kan få lära sig om sin kropp och hur dom funkar och hur dom kan tänka kring ja sina reproduktiva organ så jag hade velat se att man satsar liksom på utbildning och kunskap tidigt i en kvinnas liv att det är inte sånna grejer som ska uppstå bara för att man råkar bli gravid eller vill bli gravid eller fått ett missfall och är eller precis är sexuellt aktiv och förstår inte riktigt när man kan bli gravid utan det här är en kunskap som man ska ge tidigt och då har man så mycket vunnit på det att lära sig om sin kropp det är väldigt viktig kunskap


G: när du säger tidigt vad tänker du då


Svar: ja men att man börjar i sjuan liksom en liksom alltså det ska inte vara en valbar kurs utan det ska vara en kurs som heter kvinnohälsa och liksom manshälsa eller pojkhälsa eller flickhälsa vad man än vill kalla det men där man ska få lära sig om hur man fungerar för det är så viktigt och det har man med hela sitt liv hela tiden det finns jättemånga kvinnor som inte vet hur kroppen reagerar när man kommer in i klimakteriet vilken typ av hjälp du kan få det är ett helt outforskat område nästan och det är också kvinnohälsa och det är många kvinnor som lider i det tysta med sömnproblem eller humörsvängningar eller depression som bara beror på att dina hormoner faller och du vet inte riktigt vad som händer med din kropp så att det finns så mycket att göra på det området

48:55 —


G: skulle ni som barnmorskor kunna åka runt och hålla i dom här


Svar: ja det är vi som kan detta så vi jag tror det är väldigt många barnmorskor som tyckt det var roligt så det tycker jag att skol skol ja vad säger man


G: ledningen


Svar: skolledningen skolinspektionen är det ju inte men det tycker jag man ska införa som en del av allmänbildningen absolut det behövs verkligen


G: åh gud jag kommer ihåg dom här sexualkunskaperna i högstadiet det var ju så pinsamt


Svar: mm och det var ju typ så här ni kan bli gravida om du typ simmar i en pool där det finns sperma asså det var ju typ så man sånna typ frågor man hade liksom att man måste gå in på nått annat än du får inte bli gravid för det är väldigt mycket fokus på det som kvinna så fick man lära sig att du får inte bli gravid du måste skydda dig men mer då liksom asså det finns ju så mycket mer i ett kvinnoliv än att bara undvika graviditet liksom det finns så mycket mer att lära sig och hämta där och jag tycker att fokuset måste ändras där


G: jag hade nu när vi pratade också med Jenny förut så asså visste du det här och det här [skrattar]


Svar: åh gud hon är rolig


G: det är mina kompisar som också har barn liksom och alltså värkar är så jobbigt och Jenny sa ju det här att värkarna är som en jätte varm kram för bebisen och jag ba va jaha ska man inte undvika värkarna ska man inte


Svar: nej det är det som för förlossningen framåt


G: ja men alla mina vänner ba vi ska medicinera oss vi ska det är så jobbigt med värkar jag ba ni måste höra Jenny prata för att då får ni ja det är det här jag


Svar: ja det är det ju mer man förstår om sin kropp och vad som händer desto mindre rädd blir man ju som kvinna är du insatt vad är värkar och vad liksom ju mer kunskap du får desto tryggare kan du gå in i din kropp att så här min kropp gör rätt den vet vad den ska göra det här är inte farligt liksom och då det är ju så mycket vunnet i detSkriv din text här ...