Här var det stopp / No further. Kortfilm. 13 min.

HÄR VAR DET STOPP 

En kort gestaltande dokumentär utifrån intervjuer med kvinnor som blivit långtidssjuka i utmattning. 

NO FURTHER 

A short documentary based on interviews with women who have become chronically ill due to exhaustion. About those that never got well again. An everyday life in solitude but also a dream about togetherness.

They don't make too much of a fuss. The sick. What do they do during the days - this large collective of sick people in Sweden? Never before have so many been ill for so long. Of stress damaged brains and bodies.

A short documentary film about illness. About the shame. About a struggle in solitude. But also a dream of togetherness. Based on social media posts, notes and interviews with women who have become chronically ill due to exhaustion.


Om filmens tema

17 oktober 2023 skriver försäkringskassan att det är rekordmånga sjukskrivningar på grund av stress. Och att det aldrig tidigare har varit så många sjukskrivna.Vart tar alla dessa människor vägen? Detta gigantiska kollektiv av sjukskrivna? Vad gör de på dagarna?

Fkassan skriver att det är kända orsaker – strukturella problem i kvinnodominerade branscher. Att en viktig förklaring till hög sjukfrånvaro inom vård, skola och omsorg är en obalans mellan krav och resurser.

Regi och Manus Andja Arnebäck, Fotograf Örjan Möller, Manus och gestaltning Karin Vikberg, Gestaltning Åsa Nordgren, Röst Anna Johansen.